Както много студенти и на мен ми се наложи няколко пъти да се доверя на фирми, които разработват курсови работи. Работата с някои от тях не бе много удовлетворяваща, защото качеството не отговаряше на цената, която трябваше да заплатя за услугата. Въпреки първите ми не толкова успешни опити, след като няколко мои колеги ми споменаха за Colonel и оцениха работата им като много добра и качествена, реших при поредната необходимост от курсова работа да се обърна към тях. Много добро впечатление ми направи, че фирмата има офис в Студентски град и може лично да го посетите, което дава допълнителна сигурност за предоставяните услуги и продукти.

Посетих офиса на компанията и се договорихме както относно цената на услугата, така и относно условията като срокове на разработване, задължително включване на определени изисквания при разработването на курсовата работа, договорихме възможността да нанасянето на корекции и пр. Точно в определения от мен срок, получих разработената курсова работа и след като я прочетох останах много доволна от предоставения ми готов продукт. Първо, бяха спазени всички технически изисквания, при нейната разработка. Второ, при опит от  моя страна да проверя дали текстът не е копиран изцяло от интернет, резултатът бе 100% автентичност на предоставения ми текст. Трето, получих гаранции, че този текст е разработен индивидуално за мен, и че няма да бъде продаден отново на някои мои друг колега, както и че няма да бъде качен след време в интернет пространството. Четвърто, добро впечатление ми направи, че в бележки под линия изцяло бяха изведени всички цитирани източници. Пето, имах няколко частични корекции, които бяха отразени в рамките на един ден. В заключение, крайните резултат бе отлична оценка по дисциплината, за която бе предназначена курсовата работа.