Навлизането на правните казуси в обучението по Право в НБУ, УНСС, Софийския университет и други предоставя на студентите възможност не само да научават теоретичните постановки по различните дисциплини, но и да се опитват да прилагат на практика придобитите от тях знания. За всеки студент обаче решаването на казуси не е толкова проста задача, колкото много от тях първоначално мислят. Всеки казус изисква определени специфични правила, които следва да се спазват, изисква добро познаване на законите и теорията в конкретната правна сфера, необходими за решаването на специфични казус. Освен всички посочено до тук, много важно значение има и съдебната практика по конкретния проблем, разглеждан в казуса, но заедно с това съдебната практика може да се окаже и ваш много ценен ресурс за намиране на вярното решение на правния казус. С други думи, ако срещате сериозен проблем при намирането на решение на даден правен казус, ви препоръчвам да се обърнете към наличната съдебна практика по въпроса. Две неща тук са важни – първо как и къде да намерим съдебна практика по конкретния казус? Отговорът на този въпрос е много лесен – вариантите са два; първо, ако имате достъп до конкретни правно-информационни системи и бази данни намирането на подобна информация е много лесно в търсачката на съответната система (например Сиела Норма и други подобни); второ, ако нямате достъп до подобни системи, може да използвате и интернет търсачката – днес почти всички съдилища имат или започват да поддържат електронни и достъпни за почти всички бази с данни на техните решения.

Вторият въпрос е как едно съдебно решение ще ми помогне? В съдебното решение ще намерите приложимото право (т.е. кои закони имат отношение към казуса); ще ви бъде даден отговор на въпроса какво е вярното решение на казуса; може да бъдат посочени допълнителни източници като учебници и автори, работили по темата, както и други съдебни решения по темата. Следователно всичко, каквото ще ви е нужно, за да може да разработите ваш собствен вариант на решение на казуса.