Довеерете се на Razrabotki.biz / Препоръчвам ги – разработват теми на вискоко професионално ниво, правят корекции ако са необходими  и спазват поставените срокове./

Тук искам да споделя моя горчив опит от студентския ми живот при защитата на дипломната ми работа. Както много студенти и аз започнах работа последната година от моето следване и реших да поръчам да ми разработят дипломна работа, като за тази цел се свързах по електронната поща с едно лице, която намерих на един сайт в интернет./На пръв поглед сайтът изглеждаше доста добре направен, кореспонденцията с човека, които поддържаше мейла беше доста добра – изискаха от мен всички изисквания за разработването на дипломната работа, изпратиха ми разработен план-съдържание на дипломната работа, което получи одобрението на моя научен ръководител. След тази стъпка, както бе описано с сайта, за да пристъпят към разработване на текста на моята дипломна работа трябваше да заплатя цялата договорена сума. Естествено, аз не се и усъмних по никакъв начин към сайта, защото първоначалното ми добро впечатление от сайта бе потвърдено от последвалата комуникация и добро начало с предоставянето на съдържание на дипломната ми работа. За съжаление, доброто впечатление бе само в началото. Крайният срок, за който се бяхме договорили бе един месец от плащането, до получаването на дипломната работа. Два дни преди края на срока, пуснах емайл със запитване дали дипломната ми работа е вече почти готова, получих отговор, че остава много малко работа по нея, но е възможно забавяне с няколко дни. Три дни след края на срока, отново пуснах емайл, но този път не получих никакъв отговор. Телефон за връзка нямаше и единствения вариант бе емайл. Опитах още няколко пъти да се свържа с фирмата, но безрезултатно – в крайна сметка сайта преустанови дейност около месец, аз загубих парите си, но най-лошото пропуснах крайния срок за защита и се наложи да отида на защита след шест месеца.