Сред многообразието от фирми предлагащи разработването на курсови работи, за студентите много често решаващия фактор за избор на една или друга е цената, на която могат да закупят продукта. За съжаление това много често се оказва погрешно избрана стратегия, защото за разлика от други продукти, при които цената може да е решаваща, при разработването на курсови работи обещаните ниски цени на крайния продукт почти винаги водят до предоставянето на курсова работа с лошо качество. Поради тази причина, когато избирате на коя фирма да се доверите за написването на вашата курсова работа, не поставяйте цената да е водеща. Няма как една курсова работа да струва 5-10 лева, при положение, че за написването на 15-20 страници са необходимо поне няколко дни, търсенето на информация също отнема време. Следователно, ако даден сайт за разработване на курсови работи ви предлага индивидуално разработена курсова работа на много ниски цени, бъдете 100% сигурни, че или качеството на курсовата работа ще е много лошо (най-вероятно за написването й ще са използвани материали изцяло от интернет) или вашата курсова работа ще е продадена поне няколко пъти на различни хора.

Колкото и да не желаете, за да получите качествен продукт трябва да заплатите малко повече. Това важи с пълна сила за закупуването на курсова работа. Една качествена и написана лично за вас курсова работа няма как да се предлага на много ниска цена, но ако заплатите малко повече (когато работите с проверена и сигурна фирма в тази област) получавате гаранция от страна на разработващите курсовата ви работа, че тя отговаря на всички зададени от вас критерии. Подобна курсова работа няма да бъде директно копирана от интернет; няма да бъде просто copy-paste от различни налични източници, а ще включва анализ и обобщения; получавате гаранция за плагиатство – т.е. курсовата работа е авторова разработка, а не е плагиатство на чужд текст; получавате гаранция за запазване на конфиденциалност при използването на услугите на фирмата – с други думи фирмата няма да разпространи по какъвто и да е начин, че дадената курсова работа не е написана реално от вас.