Изобилието от свободно достъпни курсови работи в интернет днес е голямо, което значително увеличава и изкушението на студентите да се възползват от свободния достъп и да представят на преподавателите си чужди курсови работи за свои. Макар и това да улеснява работата ви, желателно е да не го правите, защото има много подводни камъни, които ще потопят еуфорията ви за лесна и бърза печалба. Ако преди време, университетите и преподавателите не разполагаха с програми за проверка на автентичността на текстовете, то днес всички университети имат и използват подобни програми, което автоматично ще ви класифицира в групата на студентите, получили оценка слаб. Дори и да се опитате да преработим частично изтеглената готова курсова работа, гаранцията, че ще успеете да излъжете програмата са нищожни.  Освен това, дори и университетът да няма още приложена подобна програма, то в интернет има лесно достъпни програми и много преподаватели се възползват от тях.

Друг проблем, който много често се среща е представянето от двама, трима и дори повече студенти на една и съща разработка – т.е. дори и преподавателят да не провери курсовата работа в програма за плагиатство, при положение, че има идентични курсови работи от няколко студенти, това гарантира слабата ви оценка по дисциплината. А ако сте и заплатили, за да я изтеглите, ще загубите и пари. Ако курсовата работа не е индивидуално разработена за вас, гаранцията, че вас колега ще предаде същата курсова работа е много голяма.

Следователно, ако не можете да разработите курсовата работа самостоятелно и имате нужда от помощ не плащайте за лесно достъпни за всички разработки, а се обърнете към Colonel за професионална и индивидуално разработена за вас курсова работа, която гарантира не само качествен продукт, но и гарантира, че друг ваш колега няма да представи на преподавателя ви същата разработка.