Познанията ми по английски език не са на много високо ниво и когато по една от дисциплините по време на обучението ми в университета ни поставиха за задача да напишем курсова работа по проблем, за който нямаше достатъчно информация на български език, аз се изправих пред следната дилема: дали да се откажа от проекта и да се явя директно на изпит, или да се опитам по някакъв начин да се справя сама с недоброто познаване на английски език. Първо, реших да използвам услугите на преводач, но се оказа, че това би било много скъпа услуга, защото информацията, която следваше да се преведе бе около 40 страници. След като с няколко колеги, които и те като мен не знаеха добре английски език, обсъдихме проблема, в течение на разговора някой спомена възможностите на Google преводач. И така след доста обмисляне реших да използвам тези услуги на Google преводач и да видя какво ще се случи.

Пуснах чрез Google преводач един от необходимите ми за разработване на темата текстове, първоначално като започнах да чета текста, в него имаше някаква логика, но трябва да призная, че със задълбочаване на четенето ми все повече осъзнавах, че преводът не е много точен и първоначалната еуфория директно да използвам преведения текст в курсовата ми работа се изпари. В крайна сметка реших да помоля един мой добър приятел, който следва във Великобритания да ми помогне с превода. След като получих неговия превод и го сравних с този на Google преводач осъзнах, че има много голяма разлика. Много от специализираните термини в текста, изобщо не бяха преведени както трябва в Google преводач, на места имаше дори големи смислови различия. Т.е. ако бях предала текста на курсовата използвайки и доверявайки се само на Google преводач, вероятността да допусна множество грешки, да не се позова коректно на термините, да допусна смислови различия бе много голяма. С други думи, ако не знаете добре английски език, не се доверявайте на 100% на превода от Google преводач, защото въпреки напредъкът и подобряването на преводите с него, той все още има много несъвършенства.