За нас студентите, особено за тези, които работя и следват едновременно, времето е доста оскъдно за множеството задачи, които следва да се изпълняват едновременно. Поради това искам да ви представя един от моите начини за справяне с оскъдното на всеки от нас време. Както знаете, всяка следване е свързано с редица задачи за писане на реферати, курсови работи и в последствие завършване на следването с дипломна работа. Т.е. налага се писането на множество текстове по различни теми, което отнема доста време. Възможно ли е обаче през следването ви  да използвате една или сходна тема за няколко задачи? Да, това е напълно реалистично за изпълнение и моят опит в тази насока е доказателство за това – използвах една тема за разработването първо на реферат по една от специалните дисциплини в обучението ми в бакалавърска степен. След една година, по друга дисциплина отново следваше да разработим писмен текст – този път курсова работа, като тематиката се доближаваше много до моя реферат. Поради тази причина, избрах тема на курсовата работа, която имаше доста общо с предходно разработения от мен реферат, като преработих текста и добавих нови неща, за да разширя и обновя наличния реферат и да го преобразувам в курсова работа. След още две години следване ми предстоеше да завършва магистърска степен и за мое улеснение избрах да работя с научен ръководител и да пиша по тема, която почти буквално дублираше темата на моята курсова работа. Естествено обемът на дипломната работа е значително по-голям от този на курсовата работа, но когато започвате работа по дипломната ви работа е много по-добре да започнете върху вече готова база – около 30% готов текст, отколкото да започнете от нулата – още повече темата, по която започвате да пишете до известна степен ви е добре позната, а не се налага да навлизате тепърва в нея.