За да завършите семестриално следването си в университет, независимо от вашата специалност, е необходимо да имате стаж по специалността. Например, ако учите финанси, стажът следва да е във финансовото министерство или финансовия отдел на някои компания, държавно учреждение и др. Ако следвате Международни отношения, стажът ви следва да е някое министерство. На практика, стажът следва да е завършен факт на вашето образование. В тази връзка, провеждания от ваш стаж може да има много важно значение за написването и развиването на практическата част на вашата дипломна работа. Защо? Както вече знаете, задължителен елемент на всяка една дипломна работа е разработването на практична част – елемент, който следва да включва конкретно разработване и анализ на определен казус, реални събития и прочие. Аз завърших специалност Застраховане, и моят стаж бе в застрахователна компания.

Когато започнах стажа си, реших, че работата ми там би била много полезна, тъй като могат да набера вътрешна информация за компанията, която могат да анализирам и да използвам в написването на практическата част на моята дипломна работа. За тази цел, още преди да започна моя стаж, се консултирах с преподавателя, с който исках да работя и с него формулирахме работна тема на дипломната работа, което ми позволи да се насоча и към специфичните материали, които могат да намеря по време на стажа ми, за да подкрепя с реални документи, вътрешни правила, специфичен модел на работа в застрахователната компания. За двуседмичния стаж набрах достатъчно информация, която ми бе изключително полезна по време на написването на дипломната ми работа, което позволи анализът ми да бъде задълбочен и цялостен и да разкрие специфики на работата на застрахователното дружество, които не са достъпни по друг начин.