Писането на курсова работа не е запазено само за хуманитарните науки, но понякога курсови работи се възлагат и при обучение в точните науки. При тях възниква един много специфичен проблем, а именно извършването на изчисления и логически сравнения в таблица, като се използват формули. Въпреки, че много от нас ползват от дълги години Word, не всеки от нас познава всичките му функционалности и възможностите, които ни предоставя при включването на формули в текста.

Следователно, включването на формули в курсовата работа не е толкова сложно, но е задължително условие при точните науки. Къде може да намерите командата Формула в Word? Тя се намира в раздела Вмъкване, Символи, Уравнение. Там имате няколко възможни опции – първо има т.нар. вградени формули, които са най-често използваните и познати, което ви улеснява много при включването им в текста. Възможно е да вмъкнете и ново уравнение, което го няма в Word, чрез опцията вмъкни ново уравнение или ръкописно уравнение.

След като вече знаете, че вмъкването на формули в текста не е толкова сложно, не оставяйте празно място, за да ги пишете на ръка, а използвайте възможностите на Word. Освен това при вмъкването на формули и оформлението на текста е добре да спазвате няколко правила – добре би било да центрирате формулата, както и да я разположите на нов ред, с което тя се отличава от останалия текст. Визуално ще изглежда още по-добре, ако оставите един ред разстояние между текста и формулата – така тя ще изпъква и ще се акцентира върху нея.