Есето е кратко съчинение в проза със свободна композиция, което представя лична субективна авторова позиция и размишления по даден проблем. Въпреки, че много важен елемент при написването на есе е отразяването на личната авторова позиция по дадения въпрос, доброто есе представлява цялостен логически структуриран, информативен, смислово и стилистично единен текст, който отговаря на конкретен въпрос или проблем. Познати са редица видове есета: философско, историческо, литературно, академично.

Структура: Въпреки, че есето се характеризира със свободна композиция, желателно е то да бъде структурирано в увод, изложение и заключение. Тази структурна организация може да помогне за постигането на логичното и ясно изложение на представената теза.

 • Увод – в първия абзац на есето, се прави кратко представяне на авторовата теза по дадения проблем.
 • Изложение – последователно се представят доказателства и аргументи защита на авторовата теза.
 • Заключение – в няколко изречения се обобщават основните изводи на автора, направени изложението.

Необходими умения за написването на есе: Написването на есе не е лесна задача, защото авторовата позиция следва да се основава на анализ на различни източници. Освен това, умението за написване на добро есе включва способността ясно да се формулира и изрази личната позиция; авторовата теза следва да е добре формулирана и аргументирана; текстът следва да бъде логически завършен, езиково и граматически кохерентен.

Оформлението и техническите параметри варират. Всеки преподавател има различни стандарти за шрифт, големина и полета на текста, за броя и номерирането на страниците,  за начина на цитиране в текста и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ                                         

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Разработваме, а не ползваме готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Гарантираме Вашата анонимността и конфиденциалност.

Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Разработваме теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

При разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвяме резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

При разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригираме при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Предоставяме  БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Можем да се справим с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Предлагаме индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.