Казусът е самостоятелна писмена форма, при която студентът/ученикът има за цел да намери решение на конкретен проблем, като приложи на практика познанията си по дадената дисциплина. Разработването на даден казус е доста сложно, защото е необходимо задълбочено познаване на материята на дадения предмет.

Постепенно казусите навлизат в обучението и оценяването на знанията в редица колежи и университети. Те са много популярни като форма на изпитване в Нов български университет, Университет за национално и световно стопанство, Стопанска академия „Димитър Ценов”, Международно висше бизнес училище и др.

Поради своя аналитичен и приложен характер, казусът се използва от преподавателите, за да оценят не само теоретичните познания на студентите по дадена дисциплина, но и тяхната способност да формират логически изводи; възможността да предлагат и аргументират алтернативни и нетрадиционни решение на конкретни проблеми; да търсят и прилагат нови, нетрадиционни подходи и стратегии за анализ на конкретен проблем; да търсят и прилагат в анализа актуални данни и др.

Разработването на всеки казус преминава пред задължително предварителен етап на осмисляне на същността на заданието и подбор и систематизация на научната литература, актуалните данни, статистика, съдебни решения и пр., които имат връзка с намирането на адекватно решение на поставения казус. Следва етап на анализ и формулиране на алтернативни решения на поставения казус, на който теория и практика следва да бъдат преплетени в цялостен текст.

В структурно отношение, казусът съдържа следните елементи:

 • Увод – кратко позоваване на разглеждания проблем и теоретичната постановка за неговото решение.
 • Решение – подробен анализ на поставения в казуса проблем и намирането на решение, чрез прилагане на теоретичните знания на практика.
 • Заключение – кратко обобщение на основните изводи и препоръки.
 • Използвана литература – изброяване на всички източници, използвани за намиране на решение на казуса.

Оформлението и техническите параметри варират. Всеки преподавател има различни стандарти за шрифт, големина и полета на текста, за броя и номерирането на страниците,  за начина на цитиране в текста и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Разработваме, а не ползваме готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Гарантираме Вашата анонимността и конфиденциалност.

Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Разработваме теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

При разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвяме резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

При разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригираме при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Предоставяме  БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Можем да се справим с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Предлагаме индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.