Разработване на дипломни и курсови работи, реферати, казуси, есета, доклади, проекти и презентации.

Default Progress Bar

Print Design 100%
Web Design 95%
Web Development 85%
Creativity Level 90%

Grey Progress Bar

Development 90%
Convention 80%
Popularity 95%

Striped Progress Bar

Serving 90%
Sincerity 95%
Courage 90%

Animated Progress Bar

Development 90%
Convention 80%
Popularity 95%