Винаги съм се питала, дали е възможно една курсова работа да се използва по две различни дисциплини? Отговорът е положителен, но имайте предвид, че в зависимост от дисциплините, преподавателите, поставените изисквания не е възможно да използвате курсовата работа по две дисциплини без да направите някои частични корекции в текста, форматирането и пр. Т.е. имате две различни дисциплини и въпреки, че представяте една и съща или сходна тема, призната през която се разглежда проблема в курсовата работа следва да отразява спецификата на дисциплината, по която представяте курсовата работа. Следователно, ако искате да се възползвате от вече готова ваша курсова работа за друга дисциплина, не я предавайте изцяло както сте е написали за първата дисциплина само с промяна на заглавната страница, но е необходимо да направите редица корекции.

Първо, анализът на проблема следва да бъде съобразен с новата дисциплина – за тази цел е необходимо да се направи корекция и редакция на текста, за да може той да съответства на новата дисциплина и нейната теоретична рамка – да се включат нови теории, да се изключат някой от наличните текста и прочие. Например, ако темата ви е историческа и разглежда развитието на един конфликт от гледна точка на историята, не може да я представите по този начин по дисциплина като Международни спорове и конфликти, а следва да анализирате конфликта, чрез инструментариума на тази дисциплина. Второ, различните преподаватели имат различни изисквания по отношение на обем и техническо оформление на текста на курсовата работа – следователно, преди да предадете коригираната курсова работа се убедете, че новата е съобразена с новите изисквания на съответния преподавател. В крайна сметка, възможно е да се използва една тема по различни дисциплини, но всяка следва да бъде коригира съобразно изискванията на различните дисциплини.