Курсовият проект е специфичен научен текст, който се възлага най-често на студенти в Техническите университети и такива, които се обучават в точни науки. Той има за цел да разкрие доколко студентите са усвоили материала по даден дисциплина, като получените знания трябва да бъдат приложени на практика в разработването на решение на даден конкретен проблем, написването на доклад за събитие и пр.

В структурно отношение всеки курсов проект съдържа следните елементи:

 • Заглавна страница и съдържание
 • Въведение – в рамките на 1 до 2 страници, се изследва контекста на темата на изследване, посочва се целта на проекта, описват се използваните методи на анализ, описва се обхвата и ограниченията на изследването, възможно е да се направи преглед на използваните източници.
 • Изложението на курсовия проект задължително трябва да включва три елемента:
  • Основен преглед на базови концепции, теории и модели необходими за разбирането на изследваната тема;
  • Представяне на използваните материали и методи за анализ, таблици, графики, фигури;
  • Научен анализ и обобщение на получените резултати от изследването.
 • Заключение – синтезиране на изводи, препоръки и проблеми в рамките на 1-2 страници.
 • Използвана литература – изчерпателно посочване на използваната литература.

Оформлението и техническите параметри варират. Всеки преподавател има различни стандарти за шрифт, големина и полета на текста, за броя страници, за броя на точките в курсовия проект, за номерирането на страниците, за начина на цитиране в текста, за оформлението и номерирането на таблиците, графиките и фигурите и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Разработваме, а не ползваме готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Гарантираме Вашата анонимността и конфиденциалност.

Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Разработваме теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

При разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвяме резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

При разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригираме при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Предоставяме  БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Можем да се справим с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Предлагаме индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.