За всеки студент 8-ми декември е важна дата – ден, в който всеки празнува, но заедно с това датата е много близо до края на семестъра и много често заедно с празника, студентите разискват различни въпроси относно предстоящите изпити или представянето на доклади и писането на курсови работи. Както всеки студент и за мен и моите колеги миналия 8-ми декември бе време за забавление и интересно пътуване към Боровец, но заедно с това имахме един въпрос, които ни тежеше. Седмица след празника бе крайния срок за представяне на курсова работа по една от дисциплините, с която можехме да се освободим и да не ходим на изпит.

Поради тази причина този 8-ми декември бе доста по-различен за нас. Всъщност задачата ни бе поставена преди повече от месец, но както почти всички студенти, ние бяхме оставили за решение в последния момент. Урок, който ще запомня и няма да повторя тази грешка, защото вместо да се забавляваме, доста често разговорите ни връщаха към курсовата работа.

Основният проблем, който трябваше да преодолеем бе липсата на достатъчно информация по поставения ни проблем на български език. Т.е. ние трябваше да намерим информация на английски език, да систематизираме и анализираме прочетеното и едва след това да започнем да пишем текста на курсовата работа. това означаваше, че посещението в библиотеката, където имаме достъп до редица бази данни бе задължително, но тъй като много от нас работеха, това бе доста сложно като организация. Добрата новина бе, че на всички ни бе поставена една задача, т.е. темата бе една за всички, следователно информационните източници, които можехме да ползваме бяха едни за всички. Така, след доста разговори, успяхме да се разберем – един от нас щеше да посети библиотеката и след това да разпространи материалите на всички останали – печалбата – поне един месец безплатно кафе в университета.