За всеки магистър, защитата на магистърската теза представлява финалното усилие преди постигането на целта – получаването на магистърска степен. Много често обаче, голяма част от завършващите нямат представа как протича една защита, какво трябва да направят, как да представят тезата си, как да отговорят на въпросите на рецензента и на тези от комисията, ако има такива. Ето защо тук ще ви представя накратко какво може да очаквате на една защита на магистърска теза.

Първо, студентът представя магистърската си теза, като се препоръчва да се използва презентация за по-добро онагледяване на изказването и привличане на вниманието към темата на тезата. Препоръчително е изказването да е кратко, логично и ясно структурирано – не повече от 10-15 минути. Подгответе добре изказването си и се постарайте да не четете през цялото време, защото това не оставя добро впечатление сред комисията, която ще ви оценява.

Второ, прочита се рецензията на магистърската теза, в която се открояват позитивите и негативните страни на текста, много често рецензентът задава допълнителни въпроси по темата на магистърската теза.

Трето, следва отговор на магистъра въз основа на направената рецензия, включително при наличие на въпроси – отговор на зададените въпроси. Бъдете внимателни и не се конфронтирайте открито с рецензента ви. Възможно е по-много по интелигентен начин да опровергаете неговото становище за написаната от вас магистърска теза, или ако се налага да намерите начин, по които да се извините за някои от грешките, които сте допуснали.

Четвърто, възможно е да ви бъдат зададени допълнителни въпроси от страна на комисията, както и от някои от присъстващите в залата зрители. Опитайте се да отговорите кратко и точно на зададения въпрос, а ако той излиза извън рамките на проведеното от вас изследване не се безпокойте да кажете, че към момента нямате информация по този въпрос, защото той не е представлявал интерес при разработването на магистърската ви теза.

Посочените съвети биха би помогнали да бъдете по-спокойни при защитата на вашата магистърска степен, което може да се отрази положително върху крайната ви оценка.