Всеки студент се е изправял пред проблема поръчване на курсова работа от сайтове, които предлагат подобни услуги. Различните фирми предлагат многообразие от варианти за поръчка на курсови работи, като най-често това се прави онлайн. Сред останалите варианти е поръчка по телефон, но имайте предвид, че макар и тази опция да е възможна, препоръчвам ви да я използвате по-скоро да направите запитвания и да поискате някакви разяснения на условията, но поръчвайте само по телефона, защото би могло да доведе до някакво неразбиране на темата на курсовата ви работа. Вариант е да поръчате курсовата работа и като посетите офис на фирмата, която предлага подобни услуги – проблем обаче тук възниква с оглед на това, че много фирми, оперират в само в онлайн среда и нямат физически офис. Най-често поръчката се осъществява по електронната поща – това ви дава няколко предимства: първо, може да посочите точно темата на курсовата ви работа; второ, може да изложите подробно вашите изисквания за нейната разработка, срокове, технически изисквания, изисквания за стил и методология, задължително включване на определени теми, задължително използване на определени книги и учебници. В допълнение много фирми имат разработени специални платформи на техните сайтове, които могат да бъдат използвани за поръчка на курсова работа, което ви осигурява бърз и лесен достъп за комуникация с представители на фирмата.

Друг въпрос, който възниква с оглед на онлайн поръчката на курсова работа е как да се осъществи заплащането? В навлизането на онлайн банкирането обаче това не е никакъв проблем и заплащането може да се осъществи много лесно и бързо. Когато има физически офис, при желание от ваша страна, плащането може и да се осъществи при получаване на курсовата работа – добър пример в тази насока е практиката на Colonel, който ви предоставят безплатно принтиране на екземпляр от разработената курсова работа, които  може да вземете от офиса им с Студентски град.