В трети курс по една от специалните дисциплини ни бяха възложи разработването на курсова работа, която трябваше да е значително по-обемна от другите разработвани от мен до онзи момент курсови работи – в размер на 30 страници. Когато дойде време да избирам областта и темата на моята дипломна работа се сетих, че тази курсова работа би могла да бъде много полезна в разработването на текста й, защото на практика представляваше доста подробен анализ и преглед на теоретичната рамка на един проблем на научната област, към която се бях насочила.

Добре, че бях запазила в електронната си поща последния вариант на разработената от мен курсова работа, защото предишният ми компютър се беше повредил и ако я имах само на него нямаше как да се възползвам от нея. След като я намерих и прочетох, открих, че 80% от теоретичната част на моята дипломна работа би могла да се възползва от информацията, написана в курсовата работа. За отминалите няколко години нямаше съществена промяна на теоретичната рамка по въпроса, но все пак добавих информация и данни от няколко публикувани през последните две години статии и една книга, както и включих още две-три статии от английски език, за да разширя малко познанията си по темата.

Малко повече работа следваше да се направи по отношение на практическата част на дипломната работа, но от курсовата имах около 20% готов текст, който представляваше основната рамка на практическата част и ми бе много полезен, защото представляваше своего рода един много добър ориентир и водейки се по него само трябваше да попълня необходимите допълнение и уточнения, да разширя вече наличния анализ и да допълня съществуващите заключение и препоръки. По тази начин времето за набиране на информация и времето за написване на текста значително се съкратиха и вместо да ми отнеме 1-2 месеца, успях да се справя само за три седмици.