Не много често, но се случва, някои дипломни работи да получат негативна рецензия. При получаването на негативна рецензия, първоначално всеки дипломант се стресира и не знае как да реагира. Всъщност запомнете, че дори да сте получили негативна рецензия, това не означава, че вие получавате веднага слаба оценка и следва да се явите на нова дата с нова дипломна работа или след преработка на старата ви дипломна работа. Защо? Не случайно когато говорим за дипломна работа става дума за защита на текста, който вие сте написали. В тази връзка, вие имате право да защитите направения избор при написването на вашата дипломна работа и имате право да отговорите на въпросите на рецензента, да се опитате да защитите вашата позиция, да отговорите на критиката на рецензента и прочие.

Какво трябва да направите при получаване на негативна рецензия? Първо, следва много добре да подготвите представянето на вашия текст – да подберете добре думите, с които да го представите, да разработите добра и убедителна презентация и да представите текста си без да четете. Второ, най-важният момент за да промените оценката ви поне в Среден, е да оборите негативните оценки в рецензията. Отново следва да бъдете много внимателни – не нападайте рецензента си, а се опитайте да защитите направените от вас избори; подробно и последователно се опитайте да отговорите на всяка критика – не е задължително да отхвърлите всички критични бележки, когато направената критична бележка е релевантна я приемете, но се опитайте да омаловажите нейното значение, като намерите подходящ начин да се извините за допуснатата от вас грешка; когато смятате, че критиката не е релевантна, се опитайте чрез аргументи и доказателства да убедите журито, че вашата позиция е правилна, но не атакувайте директно рецензента си. Много важно е да се консултирате с вашия научен ръководител, защото той или тя е преценил, че дипломната ви работа е добра и може да бъде защитена, следователно би могъл да ви бъде от полза при защитата, като ви даде конкретни насоки за отговори на негативната рецензия от една страна, и от друга може да ви подкрепи на самата защита пред журито.