За работещите студенти времето е много ценно, защото трябва да успея не само да работят, но и заедно с това да се справят с всички поставени им задачи по различните дисциплини по време на своето следване. И аз като много студенти в България работех и учех и времето никога не  ми стигаше. Поради тази причина, много често се опитвах да „рециклирам“ вече написани от мен курсови работи, реферати и доклади. Какво имам предвид под „рециклирам“? Опитвах се с минимални усилия да използвам няколко написани от мен теми по различни дисциплини, като променям акцента, разширявам текста, добавям нови неща, премахвам някои стари неща и пр. Така успявах да спестя време за търсене на информация и писане на изцяло нова курсова работа, реферат или доклад.

По този начин успях да стигна до заветната цел, а именно написването и защитата на дипломната ми работа. Първо, отново, за да избегна необходимостта от търсенето и набирането на нова информация и навлизането в не много познато за мен поле, предпочетох да използвам за база една моя стара курсова работа, писана от мен, когато бях трети курс. Така, че в тази връзка се опитах да формулирам тема на дипломната работа, която да инкорпорира вече написаната от мен курсова работа, в която имах доста обширна теоретична рамка. Курсовата работа бе в обем 22 страници, което означаваше, че една трета от моята дипломна работа бе почти готова – не само това, но в нея имаше не само теория, но е няколко страници анализ на конкретен проблем по проблематиката. Освен това, вече имах налични всички материали по дадената тема (бях запазила всички учебници по дисциплината, ксерокопия от различни статии, части от монографии и пр.), което означаваше, че лесно мога да разширя теоретичната част на дипломната работа без да губя време в търсене на информационни източници. В допълнение, имах насока от курсовата работа, за това какво следва да включва втора и трета глава на дипломната, което на практика ми позволи само за три седмици да успея да напиша и предам за защита дипломната ми работа.