Моля бъдете внимателни, когато пишете курсовата си работа, за да не се налага да я преработвате като мен. Когато предадох курсовата си работа, бях убедена, че съм направила доста добра разработка, тъй като освен наличната българска литература, бях включила доста неща от английско езични източници – на практика курсовата ми работа бе пълна с разнообразна и обширна информация по темата и по мое мнение това бе достатъчно, за да получа добра оценка и да не се явявам на изпита януари месец. Оказа се, че това не е достатъчно и курсовата работа ми бе върната за преработка с указания от преподавателя да се преработи изцяло поради липса на логика и последователно на изложението.

Първоначално не успях да разбера, в какво точно се изразява проблема на курсовата ми работа и затова проведох консултация с преподавателя за изясняване на въпроса. След консултацията ми стана много по-ясно в какво се изразява проблема – а именно многото информация, която бях включила в текста на курсовата работа бе представена хаотично, без конкретна логическа връзка и последователност между отделните части, на места имаше частични повторения. Т.е. това, което ми предстоеше беше цялостна преработка на текста.

Какво направих, за да реша проблема си? Първо, прочетох първоначалния си текст и се опитах вън основа на него да изведа няколко основни опорни точки, които да бъдат водещи при организацията на съдържанието: например, възникване, понятие, видове, приложение и пр. С други думи, тези подтеми ми послужиха за ориентир и поетапно започнах да попълвам за всяка подточка информация, която се оказа, че вече е налична в първоначалния вариант на курсовата ми работа. След като приключих с тази задача и прочетох отново курсовата си работа осъзнах, че преподавателят ми е бил прав – сега много ясно и последователно се разясняваше поставения проблем в курсовата работа, логиката допринасяше за качеството й.