За написването на курсови работи за български университети може да бъдат открити множество текстове в интернет – какво следва да включват, как да бъдат структурирани, как следва да се подреди използваната литература. Когато става дума за разработването на курсови работи за чуждестранен университет разликите могат да бъдат много големи. Тук няма как да изведем общи принципи за тяхното написване, защото те до известна степен се определят: първо, от държавата, в която се ситуира университета; второ, от самия университет и възприетите от него добри практики при написването на курсова работа. Continue Reading

Независимо от това колко добре е направена вашата дипломна работа, нейният прочит от различни лица винаги може да доведе до намирането и открояването на редица пропуски, грешки, неясноти и проблеми при нейното написване. В тази връзка освен от критичните бележки в рецензията, оценката ви зависи и от това как вие ще отговорите на критиките отправени към написаната от вас дипломна работа. Макар и да няма разписани конкретни правила, тук мога да ви посоча някои общоприети правила при отговаряне на рецензията. Continue Reading

Не много често, но се случва, някои дипломни работи да получат негативна рецензия. При получаването на негативна рецензия, първоначално всеки дипломант се стресира и не знае как да реагира. Всъщност запомнете, че дори да сте получили негативна рецензия, това не означава, че вие получавате веднага слаба оценка и следва да се явите на нова дата с нова дипломна работа или след преработка на старата ви дипломна работа. Защо? Не случайно когато говорим за дипломна работа става дума за защита на текста, който вие сте написали. Continue Reading

Винаги съм се питала, дали е възможно една курсова работа да се използва по две различни дисциплини? Отговорът е положителен, но имайте предвид, че в зависимост от дисциплините, преподавателите, поставените изисквания не е възможно да използвате курсовата работа по две дисциплини без да направите някои частични корекции в текста, форматирането и пр. Continue Reading

Много често след използването на една курсова работа, при смяна на компютъра, повреда в компютъра, заразяване с вируси и дори изтриване от ваша страна, ние губим информацията от, както и самата разработена курсова работа. Не винаги, но е възможно обаче, старата курсова работа да се окаже много полезна за вас или наш познат в бъдеще. Continue Reading

За нас студентите, особено за тези, които работя и следват едновременно, времето е доста оскъдно за множеството задачи, които следва да се изпълняват едновременно. Поради това искам да ви представя един от моите начини за справяне с оскъдното на всеки от нас време. Както знаете, всяка следване е свързано с редица задачи за писане на реферати, курсови работи и в последствие завършване на следването с дипломна работа. Continue Reading

Познанията ми по английски език не са на много високо ниво и когато по една от дисциплините по време на обучението ми в университета ни поставиха за задача да напишем курсова работа по проблем, за който нямаше достатъчно информация на български език, аз се изправих пред следната дилема: дали да се откажа от проекта и да се явя директно на изпит, или да се опитам по някакъв начин да се справя сама с недоброто познаване на английски език. Continue Reading

В трети курс по една от специалните дисциплини ни бяха възложи разработването на курсова работа, която трябваше да е значително по-обемна от другите разработвани от мен до онзи момент курсови работи – в размер на 30 страници. Когато дойде време да избирам областта и темата на моята дипломна работа се сетих, че тази курсова работа би могла да бъде много полезна в разработването на текста й, защото на практика представляваше доста подробен анализ и преглед на теоретичната рамка на един проблем на научната област, към която се бях насочила. Continue Reading

Много студенти се питат, каква е ползата от задължителните студентски стажове? Най-често отговорите, които се дават са следните: първо, студентската практика позволява приложение на придобитите теоретични познания за решаване на практически казуси и задачи; второ, стажът позволява да се формират практически умения за работа в реална среда; трето, студентската практика води до усъвършенстване на способностите и уменията чрез прякото участие в дейността на фирмите, организациите и институциите; четвърто, при добро представяне на студента и възможност на организацията, след провеждането на практиката наемане на работа. Continue Reading

Довеерете се на Razrabotki.biz / Препоръчвам ги – разработват теми на вискоко професионално ниво, правят корекции ако са необходими  и спазват поставените срокове./

Тук искам да споделя моя горчив опит от студентския ми живот при защитата на дипломната ми работа. Както много студенти и аз започнах работа последната година от моето следване и реших да поръчам да ми разработят дипломна работа, като за тази цел се свързах по електронната поща с едно лице, която намерих на един сайт в интернет./ Continue Reading